Årets aktiviteter

Programmet förverkligas i den omfattning coronarestriktionerna tillåter

Uppvaktningar

Lovisaslaget 6 februari. Föreningens representanter uppvaktar minnesmärket i Lovisa

Elisabetsskvären i Helsingfors 11 februari kl. 12.00.  Kransnedläggning vid Sigurds- Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke över slaget vid Pellinge. Efter uppvaktningen intas gemensam lunch.

Frihetsmonumentet i Hangö 3 april. Kl. 12.00

Minnesstenen över tyska stupade i Alberga 11.4 kl. 12.00

Minnet av Helsingfors befrielse vid Gamla kyrkans skvär 12 april kl. 12.00 Uppvaktning vid minnesmärkena över Vita Gardets och de tyska stupade, tillsammans med vår finska broderförening. 

Domkyrkan i Borgå och Sibbo gamla kyrka 19 april. Uppvaktning vid minnesstenarna.

Gravgården i Lovisa tredje söndagen i maj. Uppvaktning vid graven av de vita och tyska stupade soldaterna.

Gamla kyrkans skvär 16 maj kl. 12.00. Uppvaktning tillsammans med vår finska broderförening vid de stupade Vita Gardets minnesmärke och vid de stupade tyska soldaternas minnesmärke.

Självständighetsdagen 6.12. Uppvaktning på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt. 

Mannerheimmiddagen i år kan inte arrangeras pga covid-19

Traditionsförbundet sommardagar på Pansarbrigaden

Frihetskrigets traditionsförbundets sommardagar ordnas i maj 2021 på Pansarbrigaden i Parola, Hattula. Föreningen är representerad vid förbundsmötet och sommardagarna. 

En sommarutfärd för medlemmar i Frihetskrigets fotspår

Utfärden som var planerad till år 2020 blev uppskjuten med ett år på grund av rådande pandemin återkommer. Föreningen inbjuder sina medlemmar att delta i sommarens traditionella utfärd i Frihetskrigets fotspår, som går till västra Finland, till Satakundafronten under ledning av överste Ernst Linder. Sommarutfärden sker med buss under två dagar i augusti. Närmare information om utfärden finns på föreningens hemsida och i vår medlemstidning.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f. styrelse


Tidigare aktiviteter

Frihetskrigets Södra Traditionsförening