Årets aktiviteter

På grund av läget annulleras alla uppvaktningar under april och maj, och även Mannerheimmiddagen inhiberas.

Den 6 februari kl 12.00
Uppvaktning vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa.

Den 10 februari kl 12.00
Uppvaktning med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors.

Efter uppvaktningen intas gemensam lunch. 

Den 5 mars
Föreningens stadgeenliga vårmöte kl 17.00 på Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, Helsingfors

Föreningens 30-års jubileum kl 18.00 på samma plats.

På grund av läget annulleras alla uppvaktningar under april och maj, och även Mannerheimmiddagen inhiberas.

Den 3 april kl 12.00
Uppvaktning vid frihetsmonumentet i Hangö.

Den 11 april kl 12.00
Uppvaktning vid minnesstenen över tyska stupade i Alberga.

Den 12 april kl 12.00
Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 19 april kl 12.00
Uppvaktning först vid minnesmärket invid Sibbo gamla kyrka och sedan vid minnesmärket invid domkyrkan i Borgå.

Den 16 maj kl 12.00
Uppvaktning till minnet av frihetskrigets slut i Gamla Kyrkans skvär tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Mannerheimmiddagen den 16.5 på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas för sjunde gången och är en årligt återkommande tradition för föreningens medlemmar.

Separat inbjudan till middagen skickas senare.

Tredje söndagen i maj kl 12.00
Föreningens representanter uppvaktar på de stupades dag vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa.

Den 5-6 augusti
föreningens jubileumssommarutfärd till Satakunda

Se separat information om resan

Den 17 oktober
Jubileumsfest med anledning av Dorpatfreden 100 år.

Dagen, som ordnas av Frihetskrigets Traditionsförbund, inleds med ett seminarium och fortsätter med en jubileumsfest på Marina Congress Center i Helsingfors. Pris 75 e om anmälan görs före 15.6., därefter 90 e. Anmälan görs till vape@perinneliitto.fi 

Höstmöte
Föreningens stadgeenliga höstmöte med föredrag. Separat kallelse publiceras på webbplatsen.

Den 6 december kl 12.00
Uppvaktning på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.

 

Helsingfors i december 2019
Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f. styrelse

Frihetskrigets Södra Traditionsförening