Minnesmärken

HELSINGFORS (Gamla kyrkans skvär):

 • Minnesmärket över Vita gardets stupade soldater vid Helsingfors intagning den 12 april 1918. En samlande nationell symbol för frihetskriget.
 • Minnesmärket över stupade tyska soldater vid intagningen av Helsingfors den 12 april 1918

HELSINGFORS (Elisabetsskvären):

 • Minnesmärket över Pellingekåren och Svidjakårens stupade

HELSINGFORS (Södra Haga):

 • Minnesmärke över två stupade tyska soldater inför Helsingfors intagning

KYRKSLÄTT:

 • Minnesmärke över stupade vid Ingels vid kyrkan
 • Frihetskrigets minnessten
 • General Holmbergs grav
 • Den tyska graven

SIBBO:

 • Frihetsmonumentet vid Gamla kyrkan

BORGÅ:

 • Frihetsmonumentet vid Domkyrkan
 • Minnessten över Pellingeslaget på Tullandet
 • Saksaniemi Ordningsfanas minnessten
 • Minnessten över mördade vita på Träskholmen vid Kardrag
 • Minnessten i Londböle på Vessö över dödade ortsbor

LOVISA (Pernå):

 • Monumentet på Hamnskär till minnet av tyska ubåten UC-57
 • Minnessten i vattnet vid Kejvsalö norra udde över mördade vita
 • Minnesplatta på Orrengrund, Etappväg 1918
 • Minnessten i Hardom

LOVISA:

 • Frihetsmonumentet vid torget
 • Minnessten över Lovisaslaget
 • Gravmonumentet på Gamla begravningsplatsen

LOVISA (Liljendal):

 • Minnessten i Eskilom
 • Gravmonumentet på gravgården i Sävträsk över stupade tyskar

LOVISA (Strömfors):

 • Minnessten i Abborfors över stupade tyskar

LAPPTRÄSK:

 • Frihetsmonumentet på gamla gravgården vid kyrkan
 • Två minnesmärken i skogen i Norrby över mördade ortsbor

PYTTIS:

 • Frihetsmonumentet vid kyrkan

HANGÖ:

 • Frihetsminnesmärket upprest till minne av tyska Östersjödivisionens ankomst 3 april 1918.

VÄSTÅBOLAND (Nagu):

 • Minnesmärket över i Frihetskriget stupade invid kyrkan.
 • Minnesmärke på Pensar Syd över Skyddskåren & Lotta Svärd (rest 1938)

VÄSTÅBOLAND (Korpo)

 • Stenen över stupade i Frihetskriget, cirka 1000 m från kyrkan:

TAMMERFORS:

 • Många minnesmärken, bl.a. över den svenska brigaden och över de stupade vid Tammerfors intagning på Kalevankangas begravningsplats invid kapellet.

ÅBO

 • Monumentet finns invid Domkyrkan med texten: I FINLANDS FRIHETSKRIG ÅR 1918 FÖR FOSTERLANDET FALLNE


 

Frihetskrigets Södra Traditionsförening