Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

Minnesdag för Helsingfors befrielse

05.06.2017 kl. 11:16
För att uppmärksamma 100-årsminnet av Helsingfors befrielse ordnas en minnesdag den 14 april 2018 i Helsingfors.

Minnesdagen inleds på eftermiddagen med kyrkogång i Gamla Kyrkan, varefter följer kransmedläggning vid frihetskrigarnas graver i  Gamla Kyrkans skvär.

Därefter följer kransnedläggning vid Mannerheims grav på Sandudd.

Kl. 18 samlas deltagarna till en minnenas afton på Svenska Reallyceet i Kronohagen.

Detaljerat program och anmälningsuppmaning kommer att ingå på föreningens hemsida www.frihetskriget.fi och i januarinumret av Veteranen av år 1918.