Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

14.4.2018 kl. 16 Inbjudan till minnesfest 100 år

01.02.2018 kl. 21:15
I anledning av Helsingfors och fri- och skyddskåristernas befrielse

 

Med anledning av befriandet av Helsingfors och  av de ca 500 fängslade medlemmarna ur de nyländska fri- och skyddskårerna, huvudsakligen Svidja- och Sigurdskårerna,  för 100 år,   sedan ordnar Frihetskrigets södra traditionsförening rf en minnesdag lördagen den 14 april 2018 kl. 16.00 i Helsingfors.

Dagen inleds kl. 16 med en andaktsstund i Gamla kyrkan och kransnedläggning vid de stupade vitas och tyska soldaters gravar i skvären. På Sandudds begravningsplats sker kransnedläggning vid överbefälhavaren Mannerheims grav och vid de stupade vitas gravar.

Dagen avslutas med en minnesfest i f.d  Svenska Reallyceets festsal, där kåristerna var fängslade våren 1918. Festen omfattar förutom en trerätters middag bl.a tal av greve Hans von der Goltz, huvudman för ätten von der  Goltz samt musik ss. kårernas marscher.

 

Klädsel: mörk kostym/uniform och ordnar

Anmälan om deltagande och närmare information om bl.a tranporter: Kaj Alakoski, tel: 0400-501352 eller kaj@lkvmekka.fi.

Deltagaravgiften är 120 euro/person, som inkluderar hela programmet, måltiden med drycker jämte busstransporter t/r från Västnyland och Östnyland och inom Helsingfors.

Deltagandet bekräftas genom inbetalning av deltagaravgiften Traditionsföreningens konto: AKTIA FI16 4055 4320 0251 49. senast 25.3. Vänligen ange ert namn och datumet 14.4.

 

OBS. anmäl er i god tid då antalet platser är begränsat.

 

Alla intresserade är välkomna att  delta i 100-års minnesdagen lördagen den 14 april 2018.