Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

16.5.2018 Frihetskrigets nationella 100 års huvudfest

01.02.2018 kl. 21:14
Programmet

FRIHETSKRIGETS NATIONELLA 100 ÅRS HUVUDFEST  

Kl. 09.00 gemensam kransnedläggning vid gravarna i Gamla kyrkans skvär med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys.

Kl.10.30 kyrkogång i Storkyrkan

Kl. 12. uppvaktningar på Sandudd

Kl.15.00 huvudfest i Finlandiahuset (kostnadsfri).

Närmare information och preliminära anmälningar:
Carl-Johan Hindsberg, carl-johan.hindsberg@svensk utveckling.fi eller tel: +358505557070