Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

7.4.2018 Till minnet av att staden befriadedes av avdelning Brandenstein

01.02.2018 kl. 15:17
Ordnas i Lovisa den s.k. Brandenstein-marschen.
Anmälning om deltagande till Berndt-Gustaf Schauman, b-gs@sulo.fi före 5.4.