Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

100-årsuppvaktningar vintern och våren 2018

01.02.2018 kl. 14:56
Programmet


        
6 FEBRUARI
UPPVAKTNING KL. 12.00 VID MINNESMÄRKET ÖVER LOVISASLAGET I LOVISA.

 

11 FEBRUARI.
UPPVAKTNING I ELISABETSSKVÄREN I HELSINGFORS
Kransnedläggning kl.12.00 vid minnesmärket över Pellingekårens och Svidjakårens stupade.

 

11 FEBRUARI     
UPPVAKTNING PÅ TULLANDET I PELLINGE VID MINNESMÄRKET ÖVER PELLINGESLAGET.
Kransnedläggnig kl. 15.00. Därpå följer kyrkkaffe i föreningslokalen Solhälla, en historisk översikt och körsång.

 

24 FEBRUARI
KRANSNEDLÄGGNING VID SIGURSDSMONUMENTET, MINNESMÄRKET VID KYRKSLÄTT KYRKA OCH TYSKA GRAVEN.  
Samling klockan 12.00 vid korsningen Volsvägen Ingelsvägen i Kyrkslätt. Anmälning om deltagande till Kaj Alakoski, tel. 0400-501 352 eller kaj@lkvmekka.fi.

 

1 APRIL
UPPVAKTNING PÅ KYRKOGÅRDEN I NAGU. Kransnedläggning kl. 12.00 vid gravmonumentet över 7 fallna tyska soldater i Mielis och Lohm.


        
11 APRIL
UPPVAKTNING KL. 12, VID DEN TYSKA STUPADE SOLDATENS GRAV I ALBERGA.        
        


12 APRIL
UPPVAKTNING I GAMLA KYRKANS SKVÄR VID MINNESMÄRKET ÖVER DE VITA STUPADE OCH STUPADE TYSKA SOLDATER.
Kl. 12.00 gemensam kransnedläggning med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys.

 

19 APRIL
UPPVAKTNING VID MINNESMÄRKET INVID SIBBO GAMLA KYRKA KL. 12.00, OCH VID MINNESMÄRKET INVID DOMKYRKAN I BORGÅ KL. 13.00.
Därefter gemensam lunch. Anmälning om deltagande i lunchen till Henrik Sundbäck, henda@saunalahti.fi före 18.4.


        
TREDJE SÖNDAGEN I MAJ
UPPVAKTNING PÅ GRAVGÅRDEN I LOVISA PÅ DE STUPADES DAG.
Samling 12.00. Kransnedläggning vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater.

 

Frihetskrigets Södra Traditionsförening