Föreningens syfte är att:

  • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
  • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
  • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
  • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
  • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
  • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
     


 

 

Möteskallelse

21.09.2018 kl. 11:36
Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f.:s höstmötet hålles
torsdagen den 8.11.2018 klockan 18.00 i Borgå på Grand.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f.:s höstmötet hålles
torsdagen den 8.11.2018 klockan 18.00 i Borgå på Grand.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.