Vårmöte 21.3.2023 kl17.00

22.12.2022 kl. 12:41
Vårmötet ordnas tisdagen den 21 mars 2023 kl 17.00 på Skyddskårshuset, Tölötorggatan 2 Helsingfors. Vårmötet behandlar stadgeenliga ärenden och möteshandlingarna delas ut på mötet. Vid mötet håller fil.dr Aapo Roselius ett anförande om frihetskriget. Efter måltiden en gemensam måltid, på egen bekostnad, för deltagarna. Platsen meddelas senare